پله پلکسی

پله پلکسی

تزئینات راه پله (کف پله شیشه و پلکسی)

جدیدترین های نرده و پله پلکسی گلس

یکی از موارد امنیتی که حتما باید در ساختمان های دارای راه پله رعایت کنیم نصب نرده راه پله میباشد چرا که بسیاری از حوادث داخل ساختمان به دلیل پرتاب شدن افراد بخصوص کودکان و افراد مسن میباشد زیرا این افراد توانایی کمتری در کنترل خود در راه پله دارند که میتواند باعث پرتاب آنها از راه پله شود و همانطور که میدانید پرتاب از راه پله میتواند عواقب جبران ناپزیری داشته باشد به همین منظور در استاندارد های مخصوص ساختمان به نصب نرده راه پله تاکید ویژه شده است .

از طرفی هزینه نصب نرده راه پله بسیار کمتر از هزینه های نمای ساختمان و موارد غیر لزوم در ساختمان میباشد ولی متاسفانه قبل از وقوع حادثه اهمیت وجود نرده راه پله را درک نمیکنیم و نرده را یک هزینه اضافی میدانیم .

2

پله پلکسی حول محور با یراق استیل ۳۰۴

3

پله پلکسی حول محور با یراق استیل ۳۰۴

 

45

دیدگاهتان را بنویسید