پله پلکسی

پله پلکسی تزئینات راه پله (کف پله شیشه و پلکسی) جدیدترین های نرده و پله پلکسی گلس یکی از موارد امنیتی که حتما باید در ساختمان های دارای راه پله رعایت کنیم نصب نرده راه پله میباشد چرا که بسیاری از حوادث داخل ساختمان به دلیل پرتاب شدن افراد بخصوص کودکان و افراد مسن میباشد […]